Każdy gest wsparcia jest oczekiwany. Potrzeby placówki najlepiej oceniać przez pryzmat życia w zwyczajnej rodzinie, w której są dzieci, z tą różnicą, że w placówce jest znacznie więcej dzieciaków.

Dzieci można wspierać w różny sposób. Każdy powinien znaleźć taki, który będzie mu najbardziej odpowiadał. Można wspierać na wiele sposobów – poprzez wsparcie rzeczowe czy finansowe ale i poprzez aktywność wolontaryjną dzieląc się swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem. Portal www.domydziecka.org oferuje wsparcie w zakresie docierania do domów dziecka w całej Polsce. Na portalu można samodzielnie zgłosić chęć wsparcia placówki jak i wyszukać konkretną placówkę, która zgłosiła swoje potrzeby. 

 Chciałbym nawiązać kontakt z podopiecznymi domów dziecka. Jak to zrobić?

Zapraszamy do bezpośredniego odwiedzenia placówki. Można zostać tzw. rodziną zaprzyjaźnioną. Jest to forma wsparcia pracy socjalizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci bardzo się garną do nowej cioci i wujka, którzy nie tylko zapraszają wychowanka domu dziecka do swojego domu na święta, ale także pokazują życie rodzinne w dni wolne od nauki, wakacje. 

Każdy dorosły, który decyduje się na pomaganie w tej formie musi mieć jednak świadomość, iż ponosi odpowiedzialność nie tylko opiekuńczą, ale także moralną, gdyż otwierając swój dom dla wychowanka daje szansę na stworzenie jakże ważnych relacji, które często przekształcają się w więzi, trwające latami. Często rodzina zaprzyjaźniona, ofiarowując swój czas i swoją obecność, zaspokaja szereg potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych, które sprzyjają readaptacji dziecka do środowiska.