W dniu 01.06.2023r. miało miejsce oficjalne otwarcie zrewitalizowanego budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim.

Realizacja tego niezwykle potrzebnego, ale też wymagającego znacznych nakładów finansowych przedsięwzięcia jakim była rozbudowa i przebudowa budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim nie byłaby możliwa gdyby nie ogromne wsparcie, pomoc i zaangażowanie ludzi i instytucji. Zaangażowania Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły oraz Jego współpracowników w pozyskiwanie unijnych środków na wsparcie pieczy zastępczej pomogło nam przeprowadzić metamorfozę naszego domu dziecka. Dziękujmy za wkład finansowy i organizacyjny oraz osobiste zaangażowanie w metamorfozę naszego domu Panu Staroście Henrykowi Lakwie ,całemu Zarządowi Powiatu Opolskiego- wicestaroście Pani Leonardzie Płoszaj, członkowi Zarządu Powiatu -Panu Krzysztofowi Wysdakowi, i Radzie Powiatu, Pani Skarbnik Marioli Konachiewicz oraz Pani Sekretarz Powiatu-Pani Marzenie Kazin oraz pracownikom starostwa. Szczególne podziękowania kierujmy do Pani Agnieszki Gabruk- dyrektora opolskiego ROPS która kierując tak dużym jak projektem „Bliżej Rodziny i Dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, okazała nam tak wiele empatii i wsparcia.

Serdeczne podziękowania składamy władzom Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektorowi Zakładu Karnego nr I w Strzelcach Opolskich, Dyrektorowi oraz pracownikom Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu, Prezesowi zarządu „ Multiserwis” z Krapkowic, Prezesowi Zarządu „ Labtar” z Tarnowa Opolskiego, Dyrektorowi Zakładów Wapienniczych „ Lhoist” z Tarnowa Opolskiego za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość, którą otrzymaliśmy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadomił nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 815.000 zł z czego 294 180,45 zł to dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , natomiast 1 520.000, 00 zł to środki własne Powiatu Opolskiego.

Prace związane z przebudową objęły kapitalny remont wszystkich pomieszczeń Domu Dziecka oraz przystosowanie ich do nowej funkcjonalności. Prace związane z rozbudową budynku objęły budowę klatki ewakuacyjnej dla użytkowników Domu Dziecka oraz dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną ruchomością. Przebudowano i wyremontowano wszystkie pomieszczenia na I i II piętrze budynku domu dziecka, przeniesiono pomieszczenia biurowe z parteru na I piętro, wykonana została nowa instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna, oświetleniowa, ewakuacyjna, oświetlenia zmierzchowego, internetowa, telefoniczna, telewizyjna, montaż domofonów. Wybudowana została klatka ewakuacyjna oraz dostosowano ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną ruchomością. Dotychczasowe kuchnie zostały przekształcone w aneksy kuchenne, wyremontowano i przebudowano łazienki, pokoje dziecięce zostały wyposażone w nowe meble. Do dyspozycji dzieci jest 11 pokoi, salon, 2 aneksy kuchenne z jadalnią. Na parterze urządzone zostały szatnia oraz pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych oraz odwiedzających.