Zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. Dyrektor Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim  ustalił  1 dzień  dodatkowo wolny od pracy tj.: 14 sierpnia 2023r.,  w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zarządzenie nie obowiązuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach młodszy wychowawca, wychowawca, starszy wychowawca.