Nasze priorytety

Celem Domu jest praktyczne nabywanie i rozwijanie przez wychowanków umiejętności:

  • prowadzenia gospodarstwa domowego oraz gospodarowania budżetem domowym;
  • interpersonalnych oraz współżycia społecznego;
  • skutecznego załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
  • radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz z trudami samodzielnego życia;
  • kształtowania właściwego stosunku do obowiązków oraz nabywania nawyków poszanowania mienia własnego, cudzego oraz społecznego;
  • gospodarowania określonymi środkami finansowymi adekwatnie do potrzeb, planowania wydatków, ich kontroli oraz odpowiedzialności za nie;
  • organizacji kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z zachowaniem społecznie akceptowanych norm i zasad;
  • doskonalenia własnego charakteru, kształtowania i rozwijania zainteresowań.